اطلاعات کاندیدای انجمن اولیا و مربیان  
 
                    دکتر سعیدی فرد        ملینا سعیدی فرد  دکتری   دکتر        15 سال
 
                    فرشته فرخی نیا       یاسمین غیور        دیپلم   خانه دار        2سال
 
 
قدر دانی  
💠﷽💠
 
 سپاس بی کران از اولیای محترمی که با حضور فعال در انتخابات انجمن اولیا و مربیان آموزشگاه به ما دلگرمی بیشتری جهت انجام بهینه فعالیت هایمان عطا نمودند.
🕊ضمن قدر دانی از زحمات اعضای انجمن سال گذشته، منتخبین انجمن اولیا و مربیان شما گرامیان، در  سال تحصیلی ۱۴۰۱_۱۴۰۰ را اعلام می داریم :
⚘سرکار خانم نجاتی موسوی
⚘سرکار خانم  افضلی نیا
⚘جناب آقای سعیدی فرد
⚘جناب آقای صباغیان
⚘سرکارخانم قاصدیان
⚘سرکارخانم همایونفر
⚘سرکارخانم امیری
⚘جناب آقای رجائی
⚘جناب آقای سبک خیز
⚘سرکار خانم شایسته
⚘سرکارخانم فرخی نیا
⚘سرکارخانم بدیهی زراعتی
⚘سرکارخانم صادقی
ان شالله بتوانیم در جهت پیشبرد اهداف تربیتی زائران حریم علمی رضوی، قدمی برداریم .🤲