چهارمین کرسی تلاوت رضوی نسیم وحی

با همکاری مرکز قرآن کریم آستان قدس رضوی
"چهارمین کرسی تلاوت رضوی نسیم وحی"
 با تلاوت قاریان بین المللی قرآن کریم: استاد محمدجواد پناهی و حجت الاسلام والمسلمین استاد تقی پور
و با حضور حافظ بین المللی قرآن کریم حجت الاسلام والمسلمین استاد محمدمهدی رجبی برگزار می گردد.