روز تربیت بدنی مبارک

 
 

 
 
 

کسب رتبه اول ناحیه در رشته بسکتبال را خدمت دختران گلمان و مربیان عزیز ورزشی تبریک عرض می نماییم.

 
 

برگزاری لیگ حذفی والیبال بین تمامی کلاسها در طول دهه فجر